Thyge's skoleprojekt kører videre.


Vi har fået en del tilkendegivelser på om der fortsat er mulighed for at støtte vores projekt. Ja, det er der.

Penge kan fortsat indbetales til:
THYGE'S SKOLEPROJEKT I UGANDA
SPAR NORD BANK, Støvring afd. - stadig ØSTER HORNUM AFD.'s reg. nr. 9241 – konto nr. 45 66 99 45 21.


Vi har på denne tur her i februar 2007 kunnet se det fortsatte store behov for at støtte skolen - og derigennem lokalsamfundet. Vi har derfor lavet aftaler om hvordan vi kan fortsætte. Anita Jürz er på vej til hjem til Danmark, så hun kan ikke fortsætte som vores kontaktperson. Stig Barlyng, ambassadøren har lovet os at finde en anden person, der kan følge op på vores projekt.

Samtidig har vi fået flere gode kontakter på skolen, som vil gøre deres bedste for at kontakten og udviklingen på denne skole kan fortsætte.

G. C. D. Nelson, som er lærer på skolen, har sammen med Jonathan, som er formand for skolens forældrebestyrelse ydet en stor indsats sammen med Anita Jürz for at få denne hall bygget. Det er personer, vi mailer og taler i telefon med. På denne måde får vi ofte nyt fra skolen og om, hvordan de er begyndt at bruge hallen - både til eleverne, men også i lokalsamfundet. Vi har i dag, påskelørdag 2007 talt med Nelson, og han fortæller, hvordan der er taget initiativ til at lokale kvinder får lært at sy på symaskine. Der er fremskaffet 5 symaskiner, der er sat i den ene ende af hallen.

Det vil vi fortælle meget mere om, når vi får nye meldinger derfra.

Mange hilsener Simon, Søren, Birgitte, Frederik, Kurt og Annette.