Oversat af Jens Leth Pedersen.


Skoleledelsens tale i forbindelse med overdragelses-ceremonien af ”Thyge Memorial Hall”.


- Deres Excellence, Danmarks Ambassadør.
- Thyges familie og venner.
- Inviterede Gæster, Mine Damer og Herrer.

Skolens Baggrund

Kiira Grundskoles begyndelse bunder i en krise. Hærens kostskole besluttede at alle ”civile” børn skulle forlade deres skole og det resulterede i oprettelsen af denne skole.

Skolen åbnede for de første elever i 1989 i UEB klubben med en skoleleder og tre lærere. Skolen holdt kun kortvarigt til i Klubben og den blev flyttet til flyvebasen i Kimaka..

I 1990 blev den flyttet til Rehabiliteringsministeriets forfaldne bygninger i Nafulenya, tæt ved den nuværende politistation.

Det tredje elektricitetsprojekt, som opførte kraftværket i Kiira, tog heller ikke hensyn til skolen, som befandt sig inden for projektets område.

Skolen blev anvist plads på den nuværende grund og en skoleblok med 7 klasseværelser og med WC system blev bygget af UEB i 1995 som erstatning.

Imidlertid voksede skolen og en blok med 4 klasseværelser blev tilføjet som gave fra ”Danida Masese Women Project”. Forældrene finansierede administrationsbygningen og UPE, et regeringsprojekt, har stået for resten af bygningerne.

I dag må vi takke alle jer, der har bidraget til Kiira Grundskoles etablering og vækst.

Specielt er vi her for at takke Thyges familie og venner, fordi de, af alle de steder de har besøgt efter de mistede deres kære søn Thyge, som druknede i Victoria Nilen den 4. oktober 2005, har betænkt denne skole.

At vi i dag har indviet og overtaget ”Thyge’s Memorial Hall” og samtidig har fået hele skolen nymalet, er et tegn på hvordan Thyges families og venners kærlighed til deres søn også rækker ud til Kiira Grundskole.

Vi ønsker at I skal forstå hvor meget vi påskønner at være omfattet af denne kærlighed og vi lover at anvende den ret i erindringen om hvordan det gik til, hvor den er og hvorfor den er: ’Tabet af jeres elskede Thyge’. Må hans sjæl finde evig hvile.

Vi takker Hans Excellence Danmarks Ambassadør for at beære os med sin tilstedeværelse og alle inviterede gæster for at acceptere vores invitation.

En yderligere tak til alle der har bidraget til Kiira Grundskoles oprettelse og vækst.

Endeligt takker jeg Thyges familie og venner for at Kiira Grundskole nu kan fremstå som fornyet.

For tiden har skolen 871 elever (431 piger, 440 drenge) med en lærerstab på 21 lærere (15 kvinder, 6 mænd)

Forældrenes betydning for skolen gennem deres indsats i forældrerådet under ledelse af Hr. Tingo Jonathan er højt værdsat og gennem ham takker jeg alle forældre og skolens venner, der hørte vores nødråb og kom og hjalp med rengøringen forud for arbejdet med at male.

Vi takker SMC, som jeg er formand for, for deres utrættelige indsats for at skolen fremstår så skinnende som det er påbudt i skolens værdigrundlag.

Vi takker kommunalbestyrelsen ved den ærede borgmester og Mpumudde Lokalråd ved dets formand for deres vejledning og den velvilje de viser denne skole.

Vi ønsker også at takke Fru. Anita Jürs for sin indsats i forbindelse med opførelsen af Thyge Memorial Hall og malingen af skolen.

Skolens og lokalsamfundets fremtidige brug af bygningen bliver kun bekvem, hvis vi kan udstyre den med stole og borde. Elektriske installationer bliver afgjort også nødvendige. Derfor siger jeg, henvendt til all vore venner: giv en hånd med for dette ædle formål.

Vi takker skolens leder, Hr. Isooba Patrick og hans medarbejdere for veludført arbejde med at sikre at udvikle skolen til sit nuværende niveau, idet vi modtager Thyge Memorial Hall og en nymalet skole.

For Gud og mit Land